Học viện VIETSTEM

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

Trở thành doanh nghiệp số 1 Việt Nam về đào tạo STEM cho học sinh từ cấp tiểu học, giúp mọi học sinh Việt Nam đều có thể tiếp cận và được đào tạo về STEM.

Hệ thống Tài liệu

Hệ thống Tài liệu

Hệ thống bài giảng được phân chia phù hợp cho từng lớp, từng cấp học với kho tài liệu phong phú, đa dạng đồng thời hỗ trợ tải tài liệu, dữ liệu, chương trình mẫu theo từng bài học và cả những chương trình mở rộng

Nền tảng

Nền tảng

Học viện Vietstem dựa trên nền tảng giáo dục STEM của các đơn vị uy tín và nổi tiếng trên thế giới như viện công nghệ Massachusetts Hoa Kỳ (MIT) và Makeblock.

+0

Thành viên

+0

Bài giảng

+0

Đầu sách

+0

Robots

Dịch vụ
Vietstem dậy lập trình miễn phí