SỨ MỆNH

Đưa giáo dục STEM đến với mọi học sinh Việt Nam. Xây dựng một thế hệ học sinh Việt Nam mới yêu công nghệ.

TẦM NHÌN

Lập trình là một kỹ năng phổ biến với học sinh Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Luôn đổi mới, sáng tạo, mang lại giá trị đích thực.

HỌC VIỆN VIETSTEM

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

VIETSTEM được thành lập từ năm 2015 và liên tục đóng góp vào lĩnh vực lập trình cho học sinh Việt Nam và Thế giới với +20 đầu sách, +1250 video trực tuyến, +500 lớp Zoom và giúp +500.000 học sinh đã tiếp cận với lập trình.

KÊNH THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Tiki

Shopee

Mail

Zalo

Website

Youtube

Lazada

Tiktok

Facebook

Hotline 24/7:
0979 737 138

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Giám đốc

Phòng 
Phát triển sản phẩm

Phòng 
Đào tạo

Phòng 
Kinh doanh

Ứng tuyển

Xem Profile VIETSTEM

TUYỂN DỤNG

VIETSTEM luôn chào đón các bạn muốn đồng hành trên con đường lan tỏa tình yêu công nghệ đến mọi học sinh Việt Nam.