CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC VỚI VIETSTEM

Mỗi khi khách hàng mua thẻ học online bằng mã giảm giá của đối tác,
bạn đã giúp khách hàng giảm 40% chi phí và mang lại cho mình 1 khoản hoa hồng từ hệ thống của VIETSTEM

Đăng nhập

Bạn đã trải nghiệm khóa học lập trình

Và:

- Bạn quan tâm đến giáo dục STEM?
- Bạn muốn phổ biến giáo dục STEM đến mọi người?
- Bạn muốn có thêm hoạt động ngoại khóa phát triển tư duy cho trẻ?
Hay đơn giản
- Bạn có tài khoản facebook?

Bạn đã trải nghiệm khóa học lập trình

BẠN CÓ THỂ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI!!!

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Không. Bạn đăng ký tham gia chương trình CTV của Vietstem hoàn toàn không mất một khoản chi phí nào.

Các câu hỏi thường gặp

Mỗi đối tác sẽ cung cấp tài khoản ngân hàng của mình cho VIETSTEM và vào ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng, học viện sẽ tiến hành chuyển khoản số tiền hoa hồng vào tài khoản của bạn.
VIETSTEM chỉ thanh toán cho các cộng tác viên đã kinh doanh được 3 sản phẩm trở lên. Mức hoa hồng tối thiểu để bạn được thanh toán trong tháng đó: 1.000.000 VNĐ. Nếu không, thì số tiền hoa hồng đó sẽ được tích lũy vào tháng sau

Các câu hỏi thường gặp

Sau khi được chấp nhận làm CTV của học viện Vietstem, bạn sẽ cần tự tạo mã giảm giá cho mình và được cung cấp một tài khoản cá nhân với email và mật khẩu đã đăng ký để bạn có thể đăng nhập vào trang quản lý dành cho CTV.
Ngay sau đó, bạn có thể Bắt đầu tiến hành giới thiệu chương trình học, sách và mã giảm giá của mình đến với mọi người.

Các câu hỏi thường gặp

Bạn sẽ được thanh toán khi bạn đã kinh doanh đủ 3 thẻ học trở lên kể từ thời điểm đăng ký

Các câu hỏi thường gặp
Vietstem dậy lập trình miễn phí